วิธีเช็คค่าบริการ

วิธีเช็คค่าบริการ

1. เข้าเว็บเพื่อเช็ค

คลิกที่ เช็คค่าบริการ

2. กรอกข้อมูล

กรอกน้ำหนักและประเทศที่ต้องการจัดส่ง จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

ราคาและบริการ

บริการแต่ละบริการมีเงื่อนไขในการจัดส่งแตกต่างกัน หากท่านต้องการเริ่มส่งพัสดุ ท่านสามารถกด “ส่งสินค้า” เพื่อเริ่มสร้างพัสดุได้ทันที

วิธีสร้างพัสดุ

วิธีสร้างพัสดุ

วิธีสร้างพัสดุง่ายๆผ่านระบบ E-Ship

*คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูขั้นตอนต่อไป

การส่งพัสดุมาที่ SME SHIPPING มีทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังนี้

  • เรียก SME SHIPPING รับพัสดุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นการเรียกรถของเราเข้ารับพัสดุได้ถึงหน้าบ้านของท่าน
  • เรียก KERRY EXPRESS รับพัสดุนอกเขตกรุงเทพฯ เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน Kerry Express มาสู่เรา
  • นำส่งเองที่ศูนย์บริการ ตัวเลือกหมายถึงท่านจะนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์ให้บริการของเราด้วยตัวท่านเอง
  • นำส่งที่ไปรษณีย์ไทย (จุด DROP OFF) เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน ไปรษณีย์ไทย มาสู่เรา (บริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง)

การส่งพัสดุมาที่ SME SHIPPING มีทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังนี้

  • เรียก SME SHIPPING รับพัสดุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นการเรียกรถของเราเข้ารับพัสดุได้ถึงหน้าบ้านของท่าน
  • เรียก KERRY EXPRESS รับพัสดุนอกเขตกรุงเทพฯ เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน Kerry Express มาสู่เรา
  • นำส่งเองที่ศูนย์บริการ ตัวเลือกหมายถึงท่านจะนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์ให้บริการของเราด้วยตัวท่านเอง
  • นำส่งที่ไปรษณีย์ไทย (จุด DROP OFF) เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน ไปรษณีย์ไทย มาสู่เรา (บริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง)

ภาษีนำเข้าประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

ภาษีนำเข้าประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

ส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน (Dominican Republic)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ยังมียังมีภาษีขาย (Sales Tax), ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Surcharge) และภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Tax)
 

อัตราภาษีอากรประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน


ภาษีขายประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน


การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 18% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน มีมูลค่าไม่เกิน  USD30 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Surcharge) เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรา 13% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF)
ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Tax) เรียกเก็บสินค้าชนิดที่ไม่จำเป็นในอัตราระหว่าง 0% ถึง 300% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF)
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสาธรณรัฐโดมินิกัน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ได้ที่เว็บไซต์  :  http://customs.gov.dm
 


วิธีส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, ส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที