ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศจอร์แดน

ภาพรวมส่งของไปประเทศจอร์แดน  (Jordan)

เมื่อส่งของไปประเทศจอร์แดน ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมีภาษีขาย
 

อัตราภาษีอากรประเทศจอร์แดน


ภาษีขายประเทศจอร์แดน

การส่งของไปประเทศจอร์แดน จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรามาตรฐานคือ 16% และสินค้าบางชนิดเรียกเก็บในอัตราลดลงระหว่าง 4% ถึง 8% โดยคำนวณยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศจอร์แดน

ประเทศจอร์แดน คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF) กรณีการส่งของไปประเทศจอร์แดนที่มีมูลค่าไม่เกิน JOD100 จะได้รับการยกเว้นอากร แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงมีการเรียกเก็บภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศจอร์แดน

การส่งของไปประเทศจอร์แดน จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศจอร์แดน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรจอร์แดน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศจอร์แดน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gov.jo/en/index.aspx

วิธีส่งของไปประเทศจอร์แดน

การส่งของไปประเทศจอร์แดน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที