SME SHIPPING บริการส่งของไปฟิลิปปินส์ ส่งพัสดุฟิลิปปินส์ เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปฟิลิปปินส์ ชิปปิ้งไปฟิลิปปินส์ อัตราค่าส่งของไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งของไปฟิลิปปินส์ อัตราค่าส่งพัสดุไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งพัสดุไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งไปรษณีย์ไปฟิลิปปินส์ ส่ง EMS ไปฟิลิปปินส์ ส่งของไปฟิลิปปินส์ทางเครื่องบิน ส่งของไปฟิลิปปินส์ทางเรือ วิธีส่งของไปฟิลิปปินส์ ส่งจดหมายไปฟิลิปปินส์ ส่งเอกสารไปฟิลิปปินส์ ส่งอาหารไปฟิลิปปินส์ ภาษีนำเข้าประเทศฟิลิปปินส์

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ภาพรวมของการส่งของไปฟิลิปปินส์

เมื่อส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).
 

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 65%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 10.5% 
การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดย ไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์เรียกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 12%) โดยคำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร  (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  สำหรับการส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน USD15 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร  อย่างไรก็ดี ภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงมีการเรียกเก็บ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์  เช่นรถโดยสาร, เพชรพลอย, แอลกอฮอล์, ยาสูบ จะต้องเสียภาษีจากอัตราที่กำหนด (Ad Valorem Tax) นอกเหนือจากอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราภาษีที่กำหนด (Ad Valorem Tax) ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสินค้า เช่น ราคาเครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ หรือปริมาณส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

SME SHIPPING บริการส่งของไปฟิลิปปินส์ ส่งพัสดุฟิลิปปินส์ เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปฟิลิปปินส์ ชิปปิ้งไปฟิลิปปินส์ อัตราค่าส่งของไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งของไปฟิลิปปินส์ อัตราค่าส่งพัสดุไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งพัสดุไปฟิลิปปินส์ ค่าส่งไปรษณีย์ไปฟิลิปปินส์ ส่ง EMS ไปฟิลิปปินส์ ส่งของไปฟิลิปปินส์ทางเครื่องบิน ส่งของไปฟิลิปปินส์ทางเรือ วิธีส่งของไปฟิลิปปินส์ ส่งจดหมายไปฟิลิปปินส์ ส่งเอกสารไปฟิลิปปินส์ ส่งอาหารไปฟิลิปปินส์

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปฟิลิปปินส์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรฟิลิปปินส์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศฟิลิปปินส์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://client.customs.gov.ph/index.php

วิธีส่งของไปฟิลิปปินส์

การส่งของไปประเทศฟิลิปปินส์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที