วิธีสร้างพัสดุ

1. เริ่มต้นใช้งาน

เข้าเว็บไซต์ app.smeshipping.com กรณีที่ยังไม่สมัครสมาชิก คลิก “สมัครใช้บริการ”

2. สร้างพัสดุ

คลิก “สร้างพัสดุ”

3. กรอกข้อมูลผู้ส่ง

4. กรอกข้อมูลผู้รับ

5. กรอกข้อมูลพัสดุ

6. เลือกบริการสำหรับจัดส่ง

*ราคาและบริการมีเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกันทั้งระยะเวลาและขนาดของพัสดุ กรุณาศึกษาให้ละเอียด

7. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน

หากข้อมูลถูกต้องแล้ว กด “พิมพ์ใบจ่าหน้า”

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถี่ถ้วน คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการกด “แก้ไข” ในแต่ละหัวข้อ

8. เลือกวิธีจัดส่ง

การส่งพัสดุมาที่ SME SHIPPING มีทั้งหมด 4 ตัวเลือกดังนี้

  • เรียก SME SHIPPING รับพัสดุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นการเรียกรถของเราเข้ารับพัสดุได้ถึงหน้าบ้านของท่าน
  • เรียก KERRY EXPRESS รับพัสดุนอกเขตกรุงเทพฯ เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน Kerry Express มาสู่เรา
  • นำส่งเองที่ศูนย์บริการ ตัวเลือกหมายถึงท่านจะนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์ให้บริการของเราด้วยตัวท่านเอง
  • นำส่งที่ไปรษณีย์ไทย (จุด DROP OFF) เป็นการส่งพัสดุของท่านผ่าน ไปรษณีย์ไทย มาสู่เรา (บริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง)

9. สร้างพัสดุสำเร็จ

ท่านจำเป็นต้อง “เขียนหรือพิมพ์ฉลาก” ลงบนหน้ากล่อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามพัสดุขณะจัดส่งพัสดุ