BLOG

รวมขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง

รวมขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง

 ผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังตลาดโลกได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2566 ประเทศไทยมียอดการส่งออกผลไม้ที่สูงขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่ายอดการส่งออกดังกล่าวจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีประมาณ 2.3% และมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในการส่งออกผลไม้แช่เย็นและแช่แข็งไปยังตลาดจีนเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลไม้ไทย 5 อันดับแรกที่ส่งออกไปยังจีน ได้แก่ กล้วย มะพร้าวอ่อน ทุเรียน แก้วมังกร และลำไย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งสด, แช่แข็ง, อบแห้ง และกระป๋อง โดยมีทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกไปจีนมากที่สุดโดยมีปริมาณการนำเข้าทุเรียนของจีนจากประเทศไทยสูงถึง 95% ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ไทย นอกจากจีนแล้ว ผู้ส่งออกไทย 208 รายยังส่งผลไม้แห้งไปยังผู้ซื้อ 253 รายทั่วโลก โดยมีเวียดนาม เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญ กล่าวได้ว่าการส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นสิ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทย แล้วขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง ต้องทำอย่างไร วันนี้ SME SHIPPING ได้ รวมขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง โดยขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง จะมีด้วยกันดังนี้

ผลไม้อบแห้งคือ

ผลไม้อบแห้งคือผลไม้ที่ถูกกระบวนการการผลิตโดยการนำผลไม้ไปแช่แห้งหรืออบให้แห้ง เพื่อเก็บรักษาคุณสมบัติและรสชาติของผลไม้ให้ยาวนานมากขึ้น การแห้งผลไม้ช่วยลดความชื้นออกจากผลไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อสายของเชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้ผลไม้สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าการเก็บรักษาในรูปแบบสดๆ นอกจากนี้ การแห้งผลไม้ยังช่วยเพิ่มความหอม รสชาติ และความหวานของผลไม้ด้วย ส่วนใหญ่ผลไม้อบแห้งจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเป็นของขวัญในบางกรณี

การรักษาคุณภาพของผลไม้อบแห้ง

การรักษาคุณภาพของผลไม้แปรรูปในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญที่มีความท้าทายหลายประการ มีปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาคุณภาพของผลไม้แปรรูปได้แก่

 • การใช้เทคโนโลยีและการประมวลผลขั้นสูง: การใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการประมวลผลขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณภาพของผลไม้ที่ได้มา ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในขณะที่ผลไม้ถูกประมวลผลมีความสำคัญอย่างมากเพื่อรักษาคุณภาพและความอร่อยของผลิตภัณฑ์
 • ความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ: ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพอาหารและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • โลจิสติกส์และการขนส่ง: การจัดส่งผลไม้อบแห้งไปต่างประเทศต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดี เพื่อให้ผลไม้ถึงสถานที่ปลายทางโดยไม่เสียคุณภาพ การระบุข้อกำหนดการขนส่งที่เหมาะสมและการคำนึงถึงสภาพอากาศและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการส่งผลไม้แปรรูปเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง

การส่งออกผลไม้อบแห้งต้องการการเตรียมการและการวางแผนให้ดี เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่ดีและปลอดภัย โดยขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง จะมีด้วยกันดังนี้

 • เตรียมผลไม้: เลือกผลไม้อบแห้งที่สดและไม่เสียหาย ทำความสะอาดผลไม้โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและผ่าเอาเมล็ดออก (ถ้ามี)
 • การจัดแพ็ค: นำผลไม้มาตัดเป็นชิ้นหรือแผ่นตามที่ต้องการ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่มั่นคงและไม่ให้ผลไม้มีช่องว่างภายใน สามารถใช้ถุงพลาสติกหรือถุงฟอยล์เพื่อรักษาความสดของผลไม้
 • เตรียมเอกสาร: ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่จะส่งออก รวมถึงเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบอนุญาตการส่งออก, ใบขนส่ง, และใบอนุญาตการส่งออกอื่น ๆ
 • เลือกวิธีการจัดส่ง: เลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมสำหรับผลไม้อบแห้ง เช่น การส่งผ่านไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, หรือผ่านตัวแทนการส่งออก
 • จัดทำการบรรจุภัณฑ์: บรรจุผลไม้อบแห้งลงในบรรจุภัณฑ์โดยให้มั่นคงและปลอดภัย ใช้วัสดุที่มีความคงทนต่อการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ และใส่วัสดุระหว่างเวลาสำหรับป้องกันการเสียหาย
 • เลือกบริการการจัดส่ง: เลือกบริการที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศปลายทาง รวมถึงการใช้บริการเสริม เช่น ประกันและการติดตามสินค้า
 • การส่งออก: นำสินค้าไปยังสถานีหรือสำนักงานของบริการจัดส่งที่คุณเลือก และติดตามกระบวนการการส่งออก
 • ติดตามสถานะการส่ง: ติดตามสถานะของการส่งผลไม้อบแห้งอย่างสม่ำเสมอ และติดต่อบริษัทขนส่งหากมีปัญหาหรือคำถาม

ซึ่งขั้นตอนวิธีการส่งออกผลไม้อบแห้ง ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้การส่งออกผลไม้อบแห้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศปลายทางอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการส่งออก