ภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  อย่างไรก็ตาม อากรบางชนิดเรียกเก็บตามส่วนของมูลค่าสินค้าและส่วนของปริมาณสินค้านอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีการเรียกจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้า (Merchandising Processing Fee), ภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเงินได้ (Internal Revenue Tax)

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริการ จะคิดอัตราภาษีอากรโดยเรียกเก็บแบบ Ad Valorem (as a percentage of value) คือคิดอัตราร้อยละ ของมูลค่าสินค้า หรือแบบเฉพาะเจาะจง (dollars/cents per unit) คือคำนวณราคาต่อหน่วย อัตราภาษีอากรผันแปรจาก 0% ถึง 37.5%อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 5.63% สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด หรือภาพวาดและโบราณวัตถุอายุมากกว่า 100 ปี

ภาษีขายประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาภาษีขายไม่ได้เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามด่านศุลกากรของแต่ละรัฐ (Customs & Border Protection (CBP)) สามารถเป็นผู้ดำเนินการแทนในการเรียกเก็บภาษีรัฐจากผู้นำเข้า

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่อัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าไม่เกิน USD200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา CBP จะเรียกเก็บภาษีระดับสหพันธ์รัฐและค่าธรรมเนียมแทนหน่วยงานสหพันธ์รัฐคล้ายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ (Internal Revenue Service) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าในการนำเข้า การชำระค่าธรรมเนียมของผู้นำเข้าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเข้าและวิธีขนส่ง

  • ภาษีสรรพสามิต (Federal Excise Tax) เรียกเก็บจากสินค้าแอลกอฮอล์และยาสูบ
  • ธรรมเนียมการค้า (Merchandise Processing Fee(MPF)) เรียกเก็บจากการนำสินค้าเข้าเพื่อการค้า (Formal Entries) และเพื่อใช้ส่วนบุคคล (Informal Entries)

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ส่วนบุคคล จะเสียค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ USD2 หรือUSD6 หรือUSD9 ต่อการนำเข้า
ส่วนการการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้า (สำหรับมูลค่าของสินค้าเกิน USD2,500) จะต้องชำระในอัตรา 0.3464% ของยอดรวมมูลค่าสินค้าซึ่งมีอัตราขั้นต่ำ USD250 และขั้นสูงสุดที่  USD485

การขอคืนภาษีอากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีชำระภาษีอากรเกินหรือส่งสินค้าคืนไปยังผู้ส่งออก, ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ขอคืนภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

ส่งของไปอเมริกา ส่งพัสดุไปอเมริกา เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอเมริกา ส่งของไป USA อัตราค่าส่งของไปอเมริกา ค่าส่งของไปอเมริกา อัตราค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา ส่ง EMS ไปอเมริกา ส่งของไปอเมริกาทางเครื่องบิน ส่งของไปอเมริกาทางเรือ ส่งจดหมายไปอเมริกา ส่งเอกสารไปอเมริกา ส่งอาหารไปอเมริกา

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรสหรัฐอเมริกา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.cbp.gov

วิธีส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที