ภาษีนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

SME SHIPPING บริการส่งของไปอเมริกา ส่งพัสดุไปอเมริกา เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอเมริกา ส่งของไป USA อัตราค่าส่งของไปอเมริกา ค่าส่งของไปอเมริกา อัตราค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา ส่ง EMS ไปอเมริกา ส่งของไปอเมริกาทางเครื่องบิน ส่งของไปอเมริกาทางเรือ ส่งจดหมายไปอเมริกา ส่งเอกสารไปอเมริกา ส่งอาหารไปอเมริกา

ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  อย่างไรก็ตาม อากรบางชนิดเรียกเก็บตามส่วนของมูลค่าสินค้าและส่วนของปริมาณสินค้านอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีการเรียกจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้า (Merchandising Processing Fee), ภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเงินได้ (Internal Revenue Tax)

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริการ จะคิดอัตราภาษีอากรโดยเรียกเก็บแบบ Ad Valorem (as a percentage of value) คือคิดอัตราร้อยละ ของมูลค่าสินค้า หรือแบบเฉพาะเจาะจง (dollars/cents per unit) คือคำนวณราคาต่อหน่วย อัตราภาษีอากรผันแปรจาก 0% ถึง 37.5%อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 5.63% สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด หรือภาพวาดและโบราณวัตถุอายุมากกว่า 100 ปี

ภาษีขายประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาภาษีขายไม่ได้เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามด่านศุลกากรของแต่ละรัฐ (Customs & Border Protection (CBP)) สามารถเป็นผู้ดำเนินการแทนในการเรียกเก็บภาษีรัฐจากผู้นำเข้า

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่อัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าไม่เกิน USD200 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา CBP จะเรียกเก็บภาษีระดับสหพันธ์รัฐและค่าธรรมเนียมแทนหน่วยงานสหพันธ์รัฐคล้ายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ (Internal Revenue Service) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าในการนำเข้า การชำระค่าธรรมเนียมของผู้นำเข้าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเข้าและวิธีขนส่ง

  • ภาษีสรรพสามิต (Federal Excise Tax) เรียกเก็บจากสินค้าแอลกอฮอล์และยาสูบ
  • ธรรมเนียมการค้า (Merchandise Processing Fee(MPF)) เรียกเก็บจากการนำสินค้าเข้าเพื่อการค้า (Formal Entries) และเพื่อใช้ส่วนบุคคล (Informal Entries)

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ส่วนบุคคล จะเสียค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ USD2 หรือUSD6 หรือUSD9 ต่อการนำเข้า
ส่วนการการส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้า (สำหรับมูลค่าของสินค้าเกิน USD2,500) จะต้องชำระในอัตรา 0.3464% ของยอดรวมมูลค่าสินค้าซึ่งมีอัตราขั้นต่ำ USD250 และขั้นสูงสุดที่  USD485

การขอคืนภาษีอากรประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีชำระภาษีอากรเกินหรือส่งสินค้าคืนไปยังผู้ส่งออก, ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ขอคืนภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

ส่งของไปอเมริกา ส่งพัสดุไปอเมริกา เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอเมริกา ส่งของไป USA อัตราค่าส่งของไปอเมริกา ค่าส่งของไปอเมริกา อัตราค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งพัสดุไปอเมริกา ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริกา ส่ง EMS ไปอเมริกา ส่งของไปอเมริกาทางเครื่องบิน ส่งของไปอเมริกาทางเรือ ส่งจดหมายไปอเมริกา ส่งเอกสารไปอเมริกา ส่งอาหารไปอเมริกา

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรสหรัฐอเมริกา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.cbp.gov

วิธีส่งของ และส่งพัสดุไปอเมริกา

การส่งของไปประเทศสหรัฐอเมริกา SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที