เลือกส่งกับ SME SHIPPING ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาท

เงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt เพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2567

1. ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

4. ค่าสินค้าและบริการที่ลดหย่อนได้ สูงสุด 50,000 บาท

5. ต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

บริการด้านศุลกากร

บริการด้านศุลกากร

SME SHIPPING เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ขอนำเสนอบริการเคลียร์สินค้า (Customs Clearance) ที่ครอบคลุมการช่วยแก้ปัญหาด้านงานศุลกากร ข้อมูลภาษีศุลกากร เรารับปรึกษาการเคลียร์สินค้าออกจากด่ารศุลกากรและการจัดการพิกัดภาษีศุลกากรในประเทศไทย ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามั่นใจว่าสามารถจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การจัดทำเอกสารจนถึงการติดต่อหน่วยงานศุลกากร ให้บริการของเอสเอ็มอี ชิปปิ้ง เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อความสะดวกสบายและความมั่นใจในการส่งออกและนำเข้าสินค้าอย่างมืออาชีพ

บริการศุลกากรกับ SME SHIPPING

 • ตัวแทนออกสินค้า

 • ดำเนินการพิธีการศุลกากร

 • ให้คำปรึกษาการเคลียร์สินค้า 

 • ใบอนุญาติส่งออกและนำเข้า

 • เคลียร์สินค้า EXPRESS DHL, FEDEX

SME SHIPPING บริการเคลียร์สินค้าที่สนามบินและท่าเรือ โดยบริการชิปปิ้งนี้ครอบคลุมการจัดการกับสินค้าที่ต้องการการเคลียร์ศุลกากร รวมถึงบริการคลังที่ต้องการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย., มอก., สมอ., กสทช., เกษตร, และประมง

เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดการกับกฎระเบียบและพิธีการศุลกากร สามารถช่วยลูกค้าในการเคลียร์สินค้าทุกประเภท รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของกรมศุลกากร และการจัดการด้านภาษีในรูปแบบต่างๆ

บริการของเอสเอ็มอี ชิปปิ้ง รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพิกัดอัตราศุลกากร, การจัดการกับงานใบอนุญาต, ปัญหาเอกสารผิด, การใช้ฟอร์มต่างๆ, ปัญหาราคาสินค้า, การนำเข้าสัตว์และสิ่งมีชีวิต, อาหาร, ผลไม้, ของสด, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, และของใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการเคลียร์สินค้าลงคลังสุวรรณภูมิ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในระบบการขนส่ง พร้อมให้บริการเป็นตัวแทนออกสินค้าแทนลูกค้าตั้งแต่กระบวนการในการทำเอกสาร, การเดินเอกสาร, และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อให้สินค้าผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา

เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง มุ่งมั่นให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญสูง ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าสินค้าของพวกเขาจะถูกจัดการอย่างมืออาชีพและผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามที่ไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการเคลียร์สินค้า หรือปรึกษา ข้อมูลภาษีศุลกากร กับเอสเอ็มอี ชิปปิ้ง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-7777 หรือ LINE Official: @SHIPPING

ภาษีนำเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

ส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสหราชอาณาจักร


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศสหราชอาณาจักร

ประเทศสหราชอาณาจักร คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทสสหราชอาณาจักรเฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นเก้าอี้เด็กในรถจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% และยังมีสินค้าบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหนังสือ, เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าเด็ก ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศสหราชอาณาจักรคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีการส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรมีมูลค่าไม่เกิน 135 ปอนด์ หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน 9 ปอนด์ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร มีมูลค่าไม่เกิน 15 ปอนด์ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 
ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร ประเภทยาสูบแลแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


การขอคืนภาษีอากรประเทศสหราชอาณาจักร

ในกรณีชำระภาษีอากรเกินสำหรับสินค้านำเข้าหรือส่งสินค้าคืนไปยังผู้ส่งออก, ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ยื่นฟอร์ม C285 พร้อม HMRCขอคืนภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและขอแบบฟอร์มได้

 

SME SHIPPING บริการ ส่งของไปอังกฤษ ส่งพัสดุไปอังกฤษ เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอังกฤษ ส่งของไป UK อัตราค่าส่งของไปอังกฤษ ค่าส่งของไปอังกฤษ อัตราค่าส่งพัสดุไปอังกฤษ ค่าส่งพัสดุไปอังกฤษ ค่าส่งไปรษณีย์ไปอังกฤษ ส่ง EMS ไปอังกฤษ ส่งของไปอังกฤษทางเครื่องบิน ส่งของไปอังกฤษทางเรือ วิธีส่งของไปอังกฤษ ส่งจดหมายไปอังกฤษ ส่งเอกสารไปอังกฤษ ส่งอาหารไปอังกฤษ 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสหราชอาณาจักร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรสหราชอาณาจักร เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสหราชอาณาจักร ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ukimports.org

วิธีส่งของไปอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศตุรกี

ส่งของไปประเทศตุรกี  (Turkey)

ภาษีและอากรขาเข้าประเทศตุรกี

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศตุรกี ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ 
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมียังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), และภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax)
 

อัตราภาษีอากรประเทศตุรกี

ประเทศตุรีคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% ถึง 145%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.02%
การส่งของไปประเทศตุรกีบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นหนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)
 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศตุรกี

การส่งของไปประเทศตุรกี จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 18% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร (ถ้ามี)  สินค้าบางชนิดอย่างเช่นของกิน จะเรียกเก็บในอัตราที่ลดลง

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศตุรกี

ประเทศตุรกีคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กรณีส่งของไปประเทศตุรกีมีมูลค่าไม่เกิน  USD75 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร แต่ยังคงต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอุปโภคบริโภค 
 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศตุรกี

การส่งของไปประเทศตุรกี จะถูกเรียกเก็บ ภาษีอุปโภคบริโภค (S]ecial Consumption Tax) ในอัตราอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเฉพาะชนิดสินค้า คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศตุรกี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรตุรกี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศตุรกี ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.turkeycustoms.net/en/homepage

วิธีส่งของไปประเทศตุรกี

การส่งของไปประเทศตุรกี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ อากรขาเข้าเรียกเก็บโดยใช้ฐานการคำนวณของน้ำหนัก, คุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะของสินค้านำเข้า นอกเหนือจากค่าอากรนำเข้า ยังมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) บวกอากร (ถ้ามี)  และสินค้าเฉพาะเจาะจงบางชนิดจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต


อัตราภาษีอากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรไปตามน้ำหนักหรือสินค้า ตัวอย่างเช่น รองเท้ากีฬาจะเสียอากรที่อัตรา CHF206 ต่อ 100 กิโลกรัม, ชุดแต่งกายชนิดผ้าฝ้ายเรียกเก็บในอัตรา CHF171.00 ต่อ 100 กิโลกรัม 
การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นหนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)

ภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 8% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร (ถ้ามี)  สินค้าจำเป็นบางชนิดอย่างเช่นของกิน จะเรียกเก็บในอัตราที่ลดลงคือ 2.5%

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สวิสเซอร์แลนด์มีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มียอดรวมของไม่เกิน CHF5 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่มีการเรียกเก็บ ในกรณียอดรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน CHF5
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty)

 

SME SHIPPING บริการส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่งพัสดุไปสวิสเซอร์แลนด์ เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปสวิสเซอร์แลนด์ อัตราค่าส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ ค่าส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ อัตราค่าส่งพัสดุไปสวิสเซอร์แลนด์ ค่าส่งพัสดุไปสวิสเซอร์แลนด์ ค่าส่งไปรษณีย์ไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่ง EMS ไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ทางเครื่องบิน ส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ทางเรือ วิธีส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่งจดหมายไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่งเอกสารไปสวิสเซอร์แลนด์ ส่งอาหารไปสวิสเซอร์แลนด์

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสวิสเซอร์แลนด์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ch.ch/en/swiss-customs

วิธีส่งของไปสวิสเซอร์แลนด์

การส่งของไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสวีเดน

ส่งของไปประเทศสวีเดน (Sweden)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสวีเดน


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสวีเดน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots).

การส่งของไปประเทศสวีเดนบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสวีเดนเฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือ, หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 6% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสวีเดน

สวีเดนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสวีเดนคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสวีเดน มีมูลค่าไม่เกิน  SEK1,300. จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty) แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยังคงมีการเรียกเก็บ


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสวีเดน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสวีเดน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสวีเดน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.tullverket.se/en

วิธีส่งของไปประเทศสวีเดน

การส่งของไปประเทศสวีเดน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสเปน

ส่งของไปประเทศสเปน (Spain)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสเปน

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสเปน จากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศสเปน

ประเทศสเปนคิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสเปนบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสเปนฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping) 

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสเปน

การส่งของไปประเทศสเปนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 21% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจงจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% หรืออัตราพิเศษต่ำมากที่ 4% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสเปน

สเปนมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสเปนคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสโลวีเนียมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร

การส่งของไปประเทศสเปน ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสเปน

การส่งของไปประเทศสเปน ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

 

SME SHIPPING บริการส่งของไปสเปน ส่งพัสดุไปสเปน เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปสเปน อัตราค่าส่งของไปสเปน ค่าส่งของไปสเปน อัตราค่าส่งพัสดุไปสเปน ค่าส่งพัสดุไปสเปน ค่าส่งไปรษณีย์ไปสเปน ส่ง EMS ไปสเปน ส่งของไปสเปนทางเครื่องบิน ส่งของไปสเปนทางเรือ วิธีส่งของไปสเปน ส่งจดหมายไปสเปน ส่งเอกสารไปสเปน ส่งอาหารไปสเปน
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสเปน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสเปน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสเปน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml

วิธีส่งของไปสเปน

การส่งของไปประเทศสเปน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศสโลวาเกีย

ส่งของไปประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกีย

ภาพรวม

เมื่อส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกียคิดอัตราภาษีอากรของอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสโลวาเกียบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศสโลวาเกียบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นหนังสือ
จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 10% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสโลวาเกีย

สโลวาเกียมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรในกรณีดังนี้

ประเทศสโลวาเกีย คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศสโลวาเกียมีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย ประเภทยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสโลวาเกีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสโลวาเกีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสโลวาเกีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.financnasprava.sk/en/financial-administration/financial-administration-bodie/customs-offices

วิธีส่งของไปประเทศสโลวาเกีย

การส่งของไปประเทศสโลวาเกีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

ภาษีนำเข้าประเทศรัสเซีย

ส่งของไปประเทศรัสเซีย (Russia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศรัสเซีย

ภาพรวม

เมื่อส่งชองไปประเทศรัสเซียจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  ภาษีอากรอาจผันแปรเรียกจัดเก็บแยกตามประเภทผู้นำเข้า วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) อากรสินค้าอาจจัดเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า (Ad Valorem) หรือแบบเฉพาะต่อหน่วยของสินค้า เช่นคิดตามน้ำหนักหรือจำนวนชิ้น นอกเหนือจากค่าอากร การนำเข้าสินค้ายังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศรัสเชีย

การส่งของไปประเทศรัสเซีย จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ 18% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร (ถ้ามี)  สินค้าบางชนิดจะเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าคือ 10% 
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศรัสเซีย

การส่งของไปประเทศรัสเซียเพื่อใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  มีการกำหนดอัตราอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บแตกต่างกัน สินค้านำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์ (Post) หรือส่งด่วนถึงผู้รับโดยตรง (Courier) มีมูลค่ารวมยอด นค้าตามราคาซีไอเอฟ EUR1,000 บวกกับน้ำหนักรวม 31 กิโลกรัม ภายในเวลาหนึ่งเดือนปฏิทินจะได้รับการยกเว้นอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเก็บภาษีอากรขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งของมูลค่าราคาซีไอเอฟ (CIF) หรือน้ำหนัก หรือเรียกเก็บทั้งสองอย่าง
มีข้อกำหนดจัดเก็บดังนี้

 • ถ้ามูลค่าของสินค้ามากกว่า EUR1,000 จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมในอัตรา 30% ของ
  ส่วนเกินของราคาสินค้า แต่ถ้ามูลค่าของสินค้าไม่เกิน EUR2 ได้รับการงดเก็บ
 • ถ้าน้ำหนักของสินค้ามากกว่า 31 กิโลกรัม จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มรวม EUR4 ต่อกิโลกรัม ของส่วนเกินของน้ำหนัก
 • ถ้าทั้งมูลค่าของสินค้าและน้ำหนักมากกว่าอัตราที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บอากรและภาษีเพิ่มรวมที่อัตรา 30% ของส่วนเกินของราคาสินค้า บากกับอัตราขั้นต่ำ EUR4ต่อกิโลกรัม
 • การส่งของไปประเทศรัสเซียเพื่อการพาณิชย์ จะต้องชำระอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าหรือน้ำหนัก อัตราอากรขึ้นอยู่กับประเภทสินค้านำเข้า

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศรัสเซีย


การส่งของไปประเทศรัสเซีย ไม่มีการเรียกจัดเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายศุลกากรอื่นๆ

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศรัสเซีย


สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรรัสเซีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศรัสเซีย ได้ที่เว็บไซต์  :  https://eng.customs.gov.ru

วิธีส่งของไปประเทศรัสเซีย

การส่งของไปประเทศรัสเซีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ