บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางเรือ ราคาถูก


‘บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางเรือ ให้บริการทุกท่าเรือทั่วโลก พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณ’

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ  (Sea Freight) เป็นบริการแบบ (Door to Port Service) ให้บริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านท่าน ครอบคลุมทั้งบริการจัดการเอกสารส่งออกและการบรรจุพัสดุภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมนำส่งสินค้าถึงท่าเรือ ณ ประเทศปลายทาง

   บริการขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรมากกว่า 1 คิวบิกเมตร หรือมีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัมขึ้นไป และสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบ ใช้ระยะเวลาการนำส่งโดยประมาณ 30 – 60 วัน

   บริการส่งสินค้าทางเรือของเราแบ่งเป็น 2 แบบคือ LCL หรือ Less Container Loading ส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ FCL หรือ Full Container Loading ส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์  ทั้ง 20 ฟุต และ 40 ฟุต

บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางเรือ ราคาถูก

‘บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางเรือ ให้บริการทุกท่าเรือทั่วโลก พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณ’

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ  (Sea Freight) เป็นบริการแบบ (Door to Port Service) ให้บริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านท่าน ครอบคลุมทั้งบริการจัดการเอกสารส่งออกและการบรรจุพัสดุภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมนำส่งสินค้าถึงท่าเรือ ณ ประเทศปลายทาง บริการขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรมากกว่า 1 คิวบิกเมตร หรือมีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัมขึ้นไป และสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งรีบ ใช้ระยะเวลาการนำส่งโดยประมาณ 30 – 60 วัน

บริการส่งสินค้าทางเรือของเราแบ่งเป็น 2 แบบคือ LCL หรือ Less Container Loading ส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ FCL หรือ Full Container Loading ส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์  ทั้ง 20 ฟุต และ 40 ฟุต