ภาษีนำเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

ส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสหราชอาณาจักร


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)
 


อัตราภาษีอากรประเทศสหราชอาณาจักร

ประเทศสหราชอาณาจักร คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทสสหราชอาณาจักรเฉพาะบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)
 


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่นเก้าอี้เด็กในรถจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 5% และยังมีสินค้าบางชนิดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นหนังสือ, เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าเด็ก ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศสหราชอาณาจักรคิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีการส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักรมีมูลค่าไม่เกิน 135 ปอนด์ หรือยอดรวมค่าอากรที่ชำระต่อครั้งของการนำเข้า ยอดไม่เกิน 9 ปอนด์ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร มีมูลค่าไม่เกิน 15 ปอนด์ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 
ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร ประเภทยาสูบแลแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


การขอคืนภาษีอากรประเทศสหราชอาณาจักร

ในกรณีชำระภาษีอากรเกินสำหรับสินค้านำเข้าหรือส่งสินค้าคืนไปยังผู้ส่งออก, ผู้นำเข้ามีสิทธิ์ยื่นฟอร์ม C285 พร้อม HMRCขอคืนภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและขอแบบฟอร์มได้

 

SME SHIPPING บริการ ส่งของไปอังกฤษ ส่งพัสดุไปอังกฤษ เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปอังกฤษ ส่งของไป UK อัตราค่าส่งของไปอังกฤษ ค่าส่งของไปอังกฤษ อัตราค่าส่งพัสดุไปอังกฤษ ค่าส่งพัสดุไปอังกฤษ ค่าส่งไปรษณีย์ไปอังกฤษ ส่ง EMS ไปอังกฤษ ส่งของไปอังกฤษทางเครื่องบิน ส่งของไปอังกฤษทางเรือ วิธีส่งของไปอังกฤษ ส่งจดหมายไปอังกฤษ ส่งเอกสารไปอังกฤษ ส่งอาหารไปอังกฤษ 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสหราชอาณาจักร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรสหราชอาณาจักร เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสหราชอาณาจักร ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ukimports.org

วิธีส่งของไปอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร

การส่งของไปประเทศสหราชอาณาจักร  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ