ภาษีนำเข้าประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาษีนำเข้าประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) ส่งของไปดูไบ

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า
 


อัตราภาษีอากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรอยู่ในอัตราระหว่าง 0% ถึง 100%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61% การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)
 


ภาษีขายประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์คิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  กรณีส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน AED1,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรอื่นๆ เพิ่มในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรดูไบ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.fca.gov.ae/en/uae-customs/pages/customsinuae.aspx

วิธีส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

 

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที