ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปไต้หวัน

ภาพรวมของการส่งของไปไต้หวัน

เมื่อส่งของไปประเทศไต้หวัน ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากร ขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศไต้หวัน ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีส่งเสริมการขาย (Trade Promotion Tax), ภาษีสินค้า (Commodity Tax), และภาษีสรรพสามิต (Excise) เรียกเก็บบางกรณีในรูปแบบชองภาษีสุรา (Liquor Tax) และภาษียาสูบ (Tobacco Tax) ซึ่งภาษีสวัสดิภาพ (Health Welfare Tax) จะมีการจัดเก็บเพิ่มของการนำเข้ายาสูบ

อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 30%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.52% 
การส่งของไปประเทศไต้หวันบางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น หนังสือ, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 

ภาษีขายสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม จากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 5% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร, ภาษีสินค้า (Commodity Tax) และภาษีสรรสามิต (ถ้ามี)
 

ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะคิดสินค้านำเข้าในราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน TWD3,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร  อย่างไรก็ดี ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ยังคงมีการเรียกเก็บ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน จะเรียกเก็บภาษีส่งเสริมการขาย (Trade Promotion Tax) ในอัตราที่ 0.04% ของยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) (ต่อเมื่อมียอดรวม >= TWD100)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสินค้า (Commodity Tax) ในอัตราที่แตกต่างขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า คำนวณจากยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสุรา (Liquor Tax) จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน่วยวัด (ลิตร)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษียาสูบ (Tobacco Tax) การเก็บภาษีขึ้นอยู่กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (TWD590 ต่อกิโลกรัม)
การส่งของไปประเทศไต้หวันจะเรียกเก็บภาษีสวัสดิภาพ (Health Welfare Tax) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากการนำเข้ายาสูบ โดยคำนวณตามปริมาณยาสูบ TWD250 ต่อกิโลกรัม)

 

SME SHIPPING บริการส่งของไปไต้หวัน ส่งพัสดุไปไต้หวัน เราทำให้การส่งของเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งของจากไทยไปไต้หวัน อัตราค่าส่งของไปไต้หวัน ค่าส่งของไปไต้หวัน อัตราค่าส่งพัสดุไปไต้หวัน ค่าส่งพัสดุไปไต้หวัน ค่าส่งไปรษณีย์ไปไต้หวัน ส่ง EMS ไปไต้หวัน ส่งของไปไต้หวันทางเครื่องบิน ส่งของไปไต้หวันทางเรือ วิธีส่งของไปไต้หวัน ส่งจดหมายไปไต้หวัน ส่งเอกสารไปไต้หวัน ส่งอาหารไปไต้หวัน

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปไต้หวัน

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรไต้หวัน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศไต้หวัน ได้ที่เว็บไซต์  :  https://eweb.customs.gov.tw

วิธีส่งของไปไต้หวัน

การส่งของไปประเทศไต้หวัน  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที