BLOG

ภาษีนำเข้าประเทศมาเก๊า

ภาษีนำเข้าประเทศมาเก๊า

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศมาเก๊า

ภาพรวมส่งของไปประเทศมาเก๊า  (Macau)

มาเก๊าเป็นเมืองท่าปลอดภาษี จึงไม่มีการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับการส่งของไปประเทศมาเก๊า (หรือส่งออก) รวมถึงไม่มีภาษีขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการส่งของไปประเทศมาเก๊า  แต่จะมีภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บสำหรับสินค้าที่ไม่จำเป็น เช่น ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศมาเก๊า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรมาเก๊า เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศมาเก๊า ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.customs.gov.mo/cn/index.html

วิธีส่งของไปประเทศมาเก๊า

การส่งของไปประเทศมาเก๊า  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที