สิ่งของห้ามส่ง

“What Can and Cannot Be Shipped”

สินค้าหรือสิ่งของประเภทใดที่ไม่รับบริการส่งออกกับทาง SME SHIPPING

1. อาวุธทุกชนิด มีด และของมีคม

2. วัตถุไวไฟ

3. ยาบางชนิด

4. อาหารสด

5. ธนบัตร ทองแท่ง

6. พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

7. สื่อลามกอนาจาร

8. สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์

9. สารเสพติด

10. ตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

11. ชิ้นส่วนมนุษย์

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที