ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

“ต้องเตรียมอะไรบ้าง”

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการกับ SME SHIPPING รบกวนเตรียมข้อมูลดังนี้

1. ประเทศปลายทางที่ต้องการส่งสินค้าไป

2. ชื่อเมืองของประเทศนั้น

3. รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ผู้รับ (ถ้ามี)

4. ข้อมูลน้ำหนักพัสดุที่ต้องการจัดส่ง (หน่วยเป็นกิโลกรัม) และขนาดของกล่องพัสดุ (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

5. รายละเอียดสินค้าที่ส่ง (ตัวอย่าง. เสื้อโปโล, ภาพวาด, โทรศัพท์มือถือ)

6. ข้อมูลของท่าน (ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร และ E-Mail)