ข้อมูลภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ

การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศต้องผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทาง โดยแต่ละประเทศ มีเงื่อนไขทางด้านศุลกากรที่แตกต่างดังนี้

กลุ่มประเทศโซนอเมริกา

กลุ่มประเทศโซนเอเซียแปซิฟิค

กลุ่มประเทศโซนตะวันออกกลาง

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที