FAQ คำถามที่พบบ่อย

 1.  
  Q: ส่งสินค้าควรเริ่มจากอะไร ?
  A: เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลูกค้าควรมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า ดังนี้
  1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับปลายทาง
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง
  3. รหัสไปรษณีย์ของเมืองปลายทาง
  4. รายละเอียดของพัสดุหรือซองเอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ของภายในเป็นอะไร ขนาดสัดส่วน น้ำหนัก เป็นต้น
 2. Q: ในการขนส่งแต่ละครั้งนั้น จะใช้เวลากี่วัน ?
  A: ขึ้นกับบริการที่ลูกค้าเลือกใช้ และประเทศปลายทาง ตัวอย่างเช่น
  1. หากใช้บริการ SME EXPRESS WORLD จะใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 3-5 วันทำการ
  2. หากใช้บริการ SME GLOBAL MAIL จะใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 7-20 วันทำการ
 3. Q: SME SHIPPING มีบริการรับ-ส่งสินค้าถึงที่หรือไม่?
  A: SME SHIPPING มีบริการรับเอกสารและพัสดุภัณฑ์ถึงหน้าประตูบ้านท่าน และส่งมอบให้ถึงมือผู้รับ     ปลายทางได้ทั่วโลก (Door to Door Service)
 4. Q: ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ?
  A: SME SHIPPING จะใช้น้ำหนักพัสดุเปรียบเทียบกับปริมาตรกล่อง ถ้าน้ำหนักพัสดุมากกว่าปริมาตร  กล่อง ให้ใช้น้ำหนักของพัสดุเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา แต่ถ้าหากปริมาตรกล่องมากกว่าน้ำหนักพัสดุ ก็จะคำนวณราคาจากปริมาตรกล่องแทน
 5.  
 6. Q: มีบริการแพ็คสินค้าให้ไหม?
  A: SME SHIPPING มีบริการเสริมรับแพ็คสินค้าทุกประเภทให้ลูกค้าตามความต้องการ เพื่อถนอมสินค้าระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกจัดการเอกสารในการขนส่งอีกด้วย
 7. Q: กรณีที่ต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าด้วยหมายเลข Tracking สามารถทำได้อย่างไร?
  A: ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้จากหมายเลข Tracking โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.smeshipping.com
 8. Q: สินค้าประเภทใดบ้างที่ใช้เอกสารแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อส่งไปต่างประเทศ ?
  A: สินค้าที่ต้องใช้เอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้ค่ะ
  1. สินค้าที่เป็นอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์บางชนิด
  2. สารเคมี หรือสารเติมที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด
  3. เสื้อผ้าที่ขนส่งไปยังประเทศโซนยุโรป จะต้องแนบเอกสาร CO (Certificate of Origin) ชนิดเอกสาร Textile ประกอบด้วยค่ะ
 9. Q: เพราะเหตุใดสินค้าจึงถูกตีกลับ ?
  A: สาเหตุที่สินค้าถูกส่งคืน อาจมาจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้ค่ะ
  1. ข้อมูลที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้
  2. กรณีที่ลูกค้ายืนยันส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีกฎห้ามนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ
  3. กรณีผู้รับปลายทางปฏิเสธการรับสินค้า
 10. Q: สินค้าหรือสิ่งของประเภทใดที่ไม่รับบริการส่งออก?
  A: เนื่องจากข้อกำหนดในการส่งของไปยังหลากหลายประเทศปลายทาง ทางบริษัท SME SHIPPING จึงขอสงวนในการให้บริการส่งออกสินค้าดังต่อไปนี้ค่ะ
  1. อาวุธทุกชนิด มีด และของมีคม
  2. วัตถุไวไฟ
  3. ยาบางชนิด
  4. อาหารสด
  5. ธนบัตร
  6. พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที