ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก

SME SHIPPING is ready to make international delivery services convenient for you, and we delighted to be a part of delivering your packages safely to recipients around the world. We have a few simple tips for you to ensure a fast and seamless delivery, as follows:

1. ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง : เขียนชื่อบริษัทและแผนก รวมทั้งที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ phone number/fax or email.

2. ระบุที่อยู่ผู้รับ: ต้องใส่ชื่อบริษัท (หรือบุคคล) และที่อยู่อย่างครบถ้วน ได้แก่ address, as well as zip code, country, contact name, and telephone/fax number or email address.

3. ระบุรายละเอียดชิปเม้นท์ : ใส่จำนวนชิ้นของชิปเม้นท์ น้ำหนักทั้งหมด where you may also an additional ½ kg, and the size of each item in centimeters (length x width x height).

4. Invoice x Packing List. : Provide a detailed description concerning the goods and quantities To ensure a trouble-free process, he company must be provided with the exact information about the nature of the goods to be exported.

หมายเหตุ: ไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังกล่องรับจดหมาย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (P.O. Box number) ได้

* วัตถุและกสารซึ่งในระหว่างการขนส่ง อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
“ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม” สินค้าที่ไม่รับขนส่ง ในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ได้แก่
1. ห้ามส่งอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
2. ห้ามส่งสารเคมีทุกชนิด
3. ห้ามส่งสัตว์ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก
4. ห้ามส่งทองคำ และเงินสด
5. ห้ามส่งอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด
6. ห้ามส่งชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
7. ห้ามส่งสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
8. ห้ามส่งยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
9. ห้ามส่งตราสาร หรืออากรแสตมป์

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

MORE CONVENIENCE, MORE SPECIAL OFFERS, and to SAVE MORE