บริการรับ – ส่งเอกสารไปต่างประเทศ ราคาถูก


‘บริการรับ – ส่งเอกสาร ส่งจดหมายไปต่างประเทศ ราคาถูก ใน 1-5 วันทำการ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิว’

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งเอกสารด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำระดับโลกอย่าง DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS ใช้ระยะเวลานำส่งถึงประเทศปลายทางภายใน 1 – 5 วันทำการ และให้บริการ 1 Day Delivery จัดส่งสินค้าได้ภายในวันเดียว สำหรับประเทศปลายทางแถบเอเชีย สะดวกกว่าด้วยบริการรับเอกสารจากมือผู้ส่ง การันตีการส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) ด้วยบริการติดตามสถานะการนำส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก อุ่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้บริการ SME SHIPPING

เงื่อนไขการจัดส่งเอกสารด่วนระหว่างประเทศ -ต้องเป็นเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งของอื่นๆ เช่น CD, DVD, Credit Card, Passport, สมุด, หนังสือ เป็นต้น -หากท่านทำการจัดส่ง PASSPORT ไปต่างประเทศ อาจล่าช้ากว่ากำหนด 2-3 วันทำการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตประเทศปลายทาง จะทำการตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

ท่านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเอกสารไปต่างประเทศดังนี้

ข้อมูลสำหรับผู้จัดส่งเอกสาร

1.ชื่อบริษัทของผู้จัดส่ง ถ้ามี

2.ชื่อของผุ้จัดส่ง

3.ที่อยู่ผู้จัดส่ง

4.หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดส่ง

5.อีเมลของผู้จัดส่ง

ข้อมูลสำหรับผู้รับเอกสาร

1.ชื่อบริษัทของผู้รับเอกสาร ถ้ามี

2.ชื่อของผู้รับเอกสาร

3.ที่อยู่ผู้รับเอกสาร

4.หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเอกสาร

5.อีเมลของผู้รับเอกสาร


บริการรับ - ส่งเอกสารไปต่างประเทศ ราคาถูก

“บริการรับ – ส่งเอกสาร ส่งจดหมายไปต่างประเทศ ราคาถูก ใน 1-5 วันทำการ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิว”

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งเอกสารด่วนระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำระดับโลกอย่าง DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS ใช้ระยะเวลานำส่งถึงประเทศปลายทางภายใน 1 – 5 วันทำการ และให้บริการ 1 Day Delivery จัดส่งสินค้าได้ภายในวันเดียว สำหรับประเทศปลายทางแถบเอเชีย สะดวกกว่าด้วยบริการรับเอกสารจากมือผู้ส่ง การันตีการส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) ด้วยบริการติดตามสถานะการนำส่งแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก อุ่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้บริการ SME SHIPPING

เงื่อนไขการจัดส่งเอกสารด่วนระหว่างประเทศ -ต้องเป็นเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งของอื่นๆ เช่น CD, DVD, Credit Card, Passport, สมุด, หนังสือ เป็นต้น -หากท่านทำการจัดส่ง PASSPORT ไปต่างประเทศ อาจล่าช้ากว่ากำหนด 2-3 วันทำการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตประเทศปลายทาง จะทำการตรวจสอบ PASSPORT ของท่า ท่านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเอกสารไปต่างประเทศดังนี้

ข้อมูลสำหรับผู้จัดส่งเอกสาร

1. ชื่อบริษัทของผู้จัดส่ง ถ้ามี
2. ชื่อของผุ้จัดส่ง
3. ที่อยู่ผู้จัดส่ง
4. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดส่ง
5. อีเมลของผู้จัดส่ง

ข้อมูลสำหรับผู้รับเอกสาร

1. ชื่อบริษัทของผู้รับเอกสาร ถ้ามี
2. ชื่อของผู้รับเอกสาร
3. ที่อยู่ผู้รับเอกสาร
4. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเอกสาร
5. อีเมลของผู้รับเอกสาร