บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ


‘บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ไวกว่าใคร รวดเร็ว ครบวงจร ถึงใจทั้งผู้ส่งและผู้รับ’

SME SHIPPING ผู้ให้บริการขนส่งของด่วนระหว่างประเทศทั่วโลก ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS และ TNT EXPRESS ใช้ระยะเวลานำส่งถึงประเทศปลายทางภายใน 2 – 7 วันทำการ และให้บริการ 1 Day Delivery จัดส่งสินค้าได้ภายในวันเดียว สำหรับประเทศปลายทางที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก ซึ่งมีอยู่กว่า 10 ประเทศทั่วโลก กระจายอยู่ทั่วทุกทวีป

สะดวกมากกว่าด้วยบริการรับพัสดุจากมือผู้ส่ง ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) พร้อมด้วยการบริการที่ครบครันมากกว่าใครอย่าง บริการแพคกิ้ง (Packing) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทั้งบริการเสริมประกันภัยสินค้าตามมูลค่าจริง เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า บรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย และบริการติดตามสถานะแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก ทำให้คุณได้อุ่นใจได้มากกว่าเมื่อใช้บริการขนส่งของ SME SHIPPING

ด้วยเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก และปริมาณการขนส่งต่อวันที่สูง ทำให้ SME SHIPPING มีราคาประหยัดกว่าที่อื่น บริการของเราจะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น

บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 บริการตามความเร่งด่วน ดังนี้

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษ

(SME EXPRESS PREMIUM)
ระยะเวลาการนำส่ง 1 – 3 วันทำการ*
*ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษแบบประหยัด

(SME EXPRESS PLUS)
ระยะเวลาการนำส่ง 3 – 7 วันทำการ*
*ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

  • ไม่จำกัดจำนวน และน้ำหนักการส่งต่อครั้ง
  • ขนาดของกล่องพัสดุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 220 ซ.ม.
  • ไม่จัดส่ง สินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท และวัตถุอันตราย
  • การนำส่งของเหลว น้ำยา สารเคมี ต้องแสดงเอกสารประกอบรับรอง (MSDS) จากผู้ผลิตแนบไปกับสินค้าที่จะจัดส่ง
  • การนำส่งสินค้าไปต่างประเทศทุกชนิด ต้องผ่านพิธีการนำเข้าศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งอาจมีค่าภาษีนำเข้าเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทาง
  • ในกรณีที่เกิดค่าภาษีปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้าของปลายทางนั้นเอง
  • กรมศุลกากรของประเทศปลายทางเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ตามเปอร์เซ็นของแต่ละพิกัดสินค้า และอัตราค่าภาษี ขาเข้าของแต่ละประเทศนั้นต่างแตกกัน
  • การประกันสินค้า ทุกชิปเม้นมีประกันในตัว 20 USD/กก. เพื่อประกันสินค้าเกิดสูญหายหรือเสียหาย หากลูกค้า ต้องการทำประกันเพิ่มเติมสามารถซื้อประกันเพิ่มในมูลค่า 2.5% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท
  • การเคลมประกันขนส่งในกรณีสูญหาย เสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันที่สินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องมีรูปภาพในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งโดยสภาพที่สินค้าที่เสียหายนั้น ยังคงอยู่ในแพคเกจเดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง

หมายเหตุ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

  • การนำส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล (Remote Area) มีค่าบริการเพิ่มขั้นต่ำ 900 บาท หรือ กิโลกรัมละ 25 บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่การนำส่งห่างไกล จากรหัสไปรษณีย์และชื่อเมือง
  • พัสดุขนาดใหญ่มาก (Over Size) คือ มีขนาดของด้านใดด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 120 ซม. มีค่าบริการเพิ่ม 1,700 บาท ต่อการจัดส่ง
  • บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากเกิน (Over Weight) คือ มีน้ำหนักเกินกว่า 70 Kg. ต่อชิ้น มีค่าบริการเพิ่ม 1,070 บาท
  • บริการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษมีค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาทต่อกล่อง หรือ 10 บาทต่อกิโลกรัม

 

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

‘บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ไวกว่าใคร รวดเร็ว ครบวงจร ถึงใจทั้งผู้ส่งและผู้รับ’

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษแบบประหยัด

(SME EXPRESS PLUS)

ระยะเวลาการนำส่ง 3 – 7 วันทำการ* *ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษ

(SME EXPRESS PREMIUM)

ระยะเวลาการนำส่ง 2 – 3 วันทำการ* *ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากร

บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศแบบลงทะเบียน

(AIRMAIL PLUS)

– น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

– ขนาดกล่องไม่เกิน 90 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง)

– ประกันพัสดุสูญหาย 1,200 บาท

– ถึงปลายทางภายใน 30 – 60 วันทำการ

การส่งลงทะเบียน เฉพาะประเทศ USA

(PARCEL DIRECT USA)

– น้ำหนักไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม

– ขนาดกล่องไม่เกิน 127 เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง)

– ประกันพัสดุสูญหาย 1,500 บาท

– ถึงปลายทางภายใน 8 – 15 วันทำการ

บริการส่งเอกสารด่วน

(EXPRESS DOCUMENT)

– น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

– ประกันเอกสารสูญหาย 2,000 บาท

– ถึงปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ

– บริการรับเอกสารถึงหน้าบ้านฟรี

สะดวกมากกว่าด้วยบริการรับพัสดุจากมือผู้ส่ง ส่งมอบถึงมือผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย (Door to Door Service) พร้อมด้วยการบริการที่ครบครันมากกว่าใครอย่าง บริการแพคกิ้ง (Packing) เพื่อทะนุถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทั้งบริการเสริมประกันภัยสินค้าตามมูลค่าจริง เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า บรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าชำรุด เสียหายหรือสูญหาย และบริการติดตามสถานะแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ และศูนย์บริการ Contact Center ทุกประเทศทั่วโลก ทำให้คุณได้อุ่นใจได้มากกว่าเมื่อใช้บริการขนส่งของ SME SHIPPING

ด้วยเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก และปริมาณการขนส่งต่อวันที่สูง ทำให้ SME SHIPPING มีราคาประหยัดกว่าที่อื่น บริการของเราจะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้น

เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

 • ไม่จำกัดจำนวน และน้ำหนักการส่งต่อครั้ง
 • ขนาดของกล่องพัสดุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 220 ซ.ม.
 • ไม่จัดส่ง สินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท และวัตถุอันตราย
 • การนำส่งของเหลว น้ำยา สารเคมี ต้องแสดงเอกสารประกอบรับรอง (MSDS) จากผู้ผลิตแนบไปกับสินค้าที่จะจัดส่ง
 • การนำส่งสินค้าไปต่างประเทศทุกชนิด ต้องผ่านพิธีการนำเข้าศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งอาจมีค่าภาษีนำเข้าเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทาง
 • ในกรณีที่เกิดค่าภาษีปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้าของปลายทางนั้นเอง
 • กรมศุลกากรของประเทศปลายทางเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ตามเปอร์เซ็นของแต่ละพิกัดสินค้า และอัตราค่าภาษี ขาเข้าของแต่ละประเทศนั้นต่างแตกกัน
 • การประกันสินค้า ทุกชิปเม้นมีประกันในตัว 20 USD/กก. เพื่อประกันสินค้าเกิดสูญหายหรือเสียหาย หากลูกค้า ต้องการทำประกันเพิ่มเติมสามารถซื้อประกันเพิ่มในมูลค่า 2.5% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท
 • การเคลมประกันขนส่งในกรณีสูญหาย เสียหาย ลูกค้าต้องมีการแจ้งเข้ามาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันที่สินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องมีรูปภาพในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งโดยสภาพที่สินค้าที่เสียหายนั้น ยังคงอยู่ในแพคเกจเดิมที่ขนส่งจากต้นทางมาสู่ปลายทาง

 

หมายเหตุ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

 • การนำส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล (Remote Area) มีค่าบริการเพิ่มขั้นต่ำ 900 บาท หรือ กิโลกรัมละ 25 บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่การนำส่งห่างไกล จากรหัสไปรษณีย์และชื่อเมือง
 • พัสดุขนาดใหญ่มาก (Over Size) คือ มีขนาดของด้านใดด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 120 ซม. มีค่าบริการเพิ่ม 1,700 บาท ต่อการจัดส่ง
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากเกิน (Over Weight) คือ มีน้ำหนักเกินกว่า 70 Kg. ต่อชิ้น มีค่าบริการเพิ่ม 1,070 บาท
 • บริการบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษมีค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาทต่อกล่อง หรือ 10 บาทต่อกิโลกรัม