ภาษีนำเข้าประเทศโคลัมเบีย

ส่งของไปประเทศโคลัมเบีย (Columbia)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศโคลัมเบียภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศโคลัมเบีย ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัย และค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศโคลัมเบียยังมีภาษีขาย (Sales Tax) และภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณีอัตราภาษีอากรประเทศโคลัมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลัมเบีย จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร แบบผันแปรจาก 0% ถึง 35%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 22.27% โดยที่สินค้าบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น หนังสือภาษีขายประเทศโคลัมเบีย

ในโคลัมเบียจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 16% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับสินค้าบางชนิดโดยเรียกเก็บวิธีคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและภาษีเรียกเก็บพิเศษบางกรณี (ถ้ามี)


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศโคลัมเบีย

ในโคลัมเบียไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศโคลัมเบียทุกชนิด จะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้า
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศโคลัมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลัมเบียทุกชนิด จะเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (Statistical Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.05% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งของไปประเทศโคลัมเบียแต่ละครั้งจะเรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน USD500
ภาษีสรรพสามิต เรียกจัดเก็บสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบ ในอัตราระหว่าง 20% ถึง 55%คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศโคลัมเบีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรโคลัมเบีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศโคลัมเบีย ได้ที่เว็บไซต์  :  http://unlesacolombia.website/customs/#1497303777365-e05d55c4-7b38
 


วิธีส่งของไปประเทศโคลัมเบีย

การส่งของไปประเทศโคลัมเบีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที