ภาษีนำเข้าประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

ส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ (United Arab Emirates)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวมค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) ไม่มีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า
 


อัตราภาษีอากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรอยู่ในอัตราระหว่าง 0% ถึง 100%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61% การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับบางชนิดสามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร (ตัวอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ)
 


ภาษีขายประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาย
 


ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับคิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  กรณีส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับที่มีมูลค่าไม่เกิน AED1,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร
 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากรอื่นๆ เพิ่มในสาธารณรัฐอาหรับสถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรดูไบ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ ได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.fca.gov.ae/en/uae-customs/pages/customsinuae.aspx

วิธีส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ

การส่งของไปประเทศสาธารณรัฐอาหรับ  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที