Services for E-COMMERCE businesses


‘มอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศ เพื่อครอบคลุม ทุกความต้องการการจัดส่งของกลุ่มธุรกิจแบบ B2B, B2C และ C2C บนโลก อินเทอร์เน็ต หรือการขายสินค้าแบบ E-Commerce ’

E-Commerce Delivery Services

ส่งอย่างไรให้คุ้มต้นทุน? มั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัย?

ประหยัดคุ้มค่า

บริการติดตามพัสดุ

มีประกันสินค้า

SME SHIPPING มอบสิทธิพิเศษสําหรับกลุ่มธุรกิจ E-Commerce ระหว่างประเทศ เพื่อครอบคลุมทุกความ ต้องการการจัดส่งของกลุ่มธุรกิจแบบ B2B, B2C และ C2C บนโลก อินเทอร์เน็ต หรือการขายสินค้าแบบ E- Commerce โดยเฉพาะการขายสินค้าบน Marketplace ชื่อดังอย่าง eBay, Amazon, Alibaba แบบครบวงจร ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากกลุ่มธุรกิจรายย่อยมากกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ที่จําหน่ายสินค้าบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดดเด่น ด้วย การบริการที่ครบวงจร พร้อมราคาเบาๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและทําให้มีกําไรมากกว่า ดังนั้นท่านสามารถวางใจในบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจ E-Commerce ที่หลากหลายกว่าใครจากบริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จํากัด

บริการส่งสําหรับลูกค้า E-commerce อีกหนึ่งทางเลือกที่หลากหลาย SME SHIPPING
ให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 กิโลกรัม แบ่งเป็น 3 บริการ ได้แก่

1. SME AIRMAIL (ไม่ลงทะเบียน)

  • For parcels not exceeding 2 kgs.
  • Package size must not exceed 90 cms. (width + length + height)
  • 1,200 baht worth of insurance for lost parcels
  • Delivery within 30-60 business days.

2. SME AIRMAIL PLUS (ลงทะเบียน)

  • For parcels not exceeding 2 kgs.
  • Package size must not exceed 90 cms. (width + length + height)
  • 1,200 baht worth of insurance for lost parcels
  • Delivery within 30-60 business days.

3. SME AIRMAIL USA (ลงทะเบียน)

  • For parcels not exceeding 6.5 kgs.
  • Package size must not exceed 127 cms. (width + length + height)
  • 1,500 baht worth of insurance for lost parcels
  • Delivery within 8-15 business days.

Services for E-COMMERCE businesses

‘We provide special privileges for international E-Commerce businesses, covering all internet delivery needs of B2B, B2C, and C2C businesses, or E-Commerce sales.’

Overseas parcel or postal packages delivery services

Comprehensive services in support of selling products on famous marketplaces such as eBay, Amazon, Alibaba. Currently, we are now entrusted to provide international shipping services from more than 200 small businesses across the country that sells products on the internet with a continuous growth rate. We stand out from other providers due to our comprehensive services and economical pricing, which helps to reduce cost and increase their profitability. Therefore, you can place your trust in SME SHIPPING Co., Ltd.’s e-commerce international shipping services that are considered more diverse than any other providers.

200+ Countries Wordwide
Free Insurance Coverage
Real-time tracking
24/7 Online Support

E-Commerce Delivery Services

Delivery services for E-commerce businesses. Another alternate option in which SME SHIPPING provides for small parcels of up to 2 kilograms. The service can be classified into 3 types:

SME AIRMAIL PLUS

(Registered)

 • For parcels not exceeding 2 kgs.
 • Package size must not exceed 90 cms. (width + length + height)
 • 1,200 baht worth of insurance for lost parcels
 • Delivery within 30-60 business days.

SME AIRMAIL USA

(Registered)

 • For parcels not exceeding 6.5 kgs.
 • Package size must not exceed 127 cms. (width + length + height)
 • 1,500 baht worth of insurance for lost parcels
 • Delivery within 8-15 business days.

Need to send parcels abroad?

SME SHIPPING is ready to meet your business needs and willing to resolve issues with regards to PACKING, SHIPPING

OUR PARTNERS

FAQ

For convenience and speed, the customer should have the following basic information to provide to our Customer Service:

- Name and surname of the recipient.

- The recipient's telephone number.

- Postal code of the destination city

and details of the parcel or envelope, which will be used for preliminary inspections, such as what the content is, size, weight, etc.

It depends on the chosen service and the destination country.

- If using the SME EXPRESS WORLD service, the delivery will take 2-5 business days.

- If using the SME GLOBAL MAIL service, the delivery will take 7-20 business days.

Worldwide Door to Door Service is available, where SME SHIPPING picks up your documents and parcels right from your doorsteps and delivers them directly to the recipient’s doorsteps.

To inquire about delivery charges, the following information are needed;

1. Destination country
2. City name
3. Postal code (if any)
4.
Weight (kg) and dimensions of the parcel (cm)
5. List of products to be delivered

 

SME SHIPPING applies comparison between the parcel weight and its volume. If the parcel’s weight is greater than its volume, the parcel’s weight will be used as the basis for calculating the rates. On the other hand, if the volume exceeds the parcel’s weight, the rates will then be determined based on the volume of the package instead.

Terms & Conditions for sending parcels abroad

  • Unlimited amount and weight per delivery.
  • Package size must not exceed 220 cms.
  • We do not ship all types of illegal products and dangerous goods.
  • In the delivery of liquids, reagents, chemicals, the manufacturer's MSDS (Material Safety Data Sheet) must also be attached to the shipment.
  • Shipping of all kinds of goods abroad must go through customs clearance at the destination country where import duties may be imposed.
  • In cases of import duties, the recipient at the destination country must be responsible for the related taxes.
  • The customs department of the destination country charges different import duties according to the tariff and tax rates of each product category.
  • Insurances. All shipments are insured at a rate of USD 20 per kg., to insure against losses or damaged products. If customers require additional insurance, they can purchase at an additional rate of 2.5% of the actual product price, or a minimum of 500 baht, which covers a maximum of 20,000 baht.
  • In making claims for transportation insurance in case of losses or damages, the customer must notify the company within 7 days counting from the date that the product has reached the destination. Photos of the damaged product while still in their original packaging and damaged while in transit from the place of origin to the destination, must also be provided.

Remarks: Sending postal packages abroad

  • Delivery to remote areas is subjected to a minimum additional charge of 900 baht or 25 baht per kilogram. Delivery areas for remote areas can be checked from their postal code and city name.
  • Oversized parcels, are packages with the size of either side exceeding 120 cms. and requires an additional charge of 1,700 baht per delivery.
  • Overweight parcels, are packages weighing more than 70 kgs. per piece, and requires an additional service fee of 1,070 baht.
  • Product packing services into paper boxes requires a minimum service fee of 100 baht per box, or 10 baht per kilogram.

เริ่มต้นส่งไปต่างประเทศ

Firstname Lastname *

Phone number *

Email *

Details:

Send a message to us


Name-Surname:*
Contact Number:*
Email:*
Details: