บริการส่งของไปต่างประเทศ

ส่งทั่วโลกใน 2-7 วัน

Asset 2
Asset 6
Asset 4
Asset 3
Asset 5
           

เช็คค่าส่งทางอากาศ

น้ำหนัก
ประเทศปลายทาง

สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้วก็ส่งออกได้

ง่าย ผ่านแอพ

ส่งมาที่เรา

ตรวจสอบสถานะได้ตลอด

บริการของเรา

มีบริการประกันพัสดุสูญหาย

บริการเสริมที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงต่อสินค้าที่
อาจเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง

เราให้บริการ …. ทุกระดับประทับใจ

บุคคลทั่วไป

Asian woman using laptop writting on package box working at home office for online marketing delivery small business owner

ร้านค้าออนไลน์

Asian young couple are a new e-commerce entrepreneurs, working as a teamwork and using various technologies internet for the business efficiency whether it is a website and various social media

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

loading shipment carton boxes and goods on wooden pallet at loading dock from container