201452183_4070555166314098_3594101497937690963_n

เพราะเหตุใด? สินค้าจึงถูกตีกลับ

สาเหตุที่สินค้าถูกส่งคืน อาจมาจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้ครับ

  1. ข้อมูลที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับได้
  2. กรณีที่ลูกค้ายืนยันส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีกฎห้ามนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ
  3. กรณีผู้รับปลายทางปฏิเสธการรับสินค้า

ดังนั้นลูกค้าจึงจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการส่งสินค้าโดยครบถ้วน

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที