212736715_4114166285286319_2947462094693478237_n

อายุของการลงทะเบียน PAPERLESS กับกรมศุลกากร ไม่มีวันหมดอายุจริงเหรอ?

ไม่มีอายุเวลาสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินธุรกรรมกับกรมศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ กรณีที่กรมศุลกากรพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่มีการดำเนินการด้านการศุลกากรติดต่อกันภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะระงับการใช้ทะเบียน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันสำหรับบุคคลธรรมดา
  2. ภายใน 2 ปี สำหรับนิติบุคคล

หากผู้ถูกระงับการใช้ประสงค์จะดำเนินการด้านการศุลกากร จะต้องมาดำเนินการยื่นคำร้องขอใช้ทะเบียนอีกครั้ง

ส่งง่าย ส่งไว ส่งได้ทั่วโลก

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเรา ง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที