ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์

สูตรการคำนวณปริมาตรคือ : ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หาร 5,000 = น้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่างเช่น

ปริมาตรกล่องคือ : 30x30x30 หาร 5000 = 5.40kg ปัดเป็น 5.5kg
น้ำหนักสินค้ารวมกล่อง 4kg น้ำหนักปริมาตร 5.5kg จะคิดค่าบริการที่ 5.50kg

ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์


POLY BAG
BOX 40

Volume Weight 0.5 Kg.

BOX 50

Volume Weight 1.0 Kg.

 

BOX 70

Volume Weight 0.5 Kg.

BOX 90

Volume Weight 2.0 Kg.

BOX 170

Volume Weight 4.0 Kg.

 

BOX 250

Volume Weight 6.5 Kg.

BOX 290

Volume Weight 9.0 Kg.

BOX 300

Volume Weight 9.0 Kg.

 

BOX 400

Volume Weight 27.5 Kg.

BOX 500

Volume Weight 15.5 Kg.