DG Cargo (S5)

บริการสำหรับสินค้าอันตราย

บริการรับส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย และเคมีภัณฑ์ (DG Cargo) ผ่านทางบก ทางอากาศ และทางทะเล โดยทีมงานที่มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน เช่น กฎระเบียบในการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย รวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น