บริการเสริม


‘บริการเสริม ที่ช่วยลดภาระของลูกค้าในการจัดเตรียมการส่งออกและการจัดเตรียมความ พร้อมของสินค้าที่จะส่งออก ทางเรามี บริการเสริม ดังนี้’

1. ค่าเข้ารับสินค้าพื้นที่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล กิโลกรัมละ 25 บาท หรือขั้นต่ำ 500 บาท

2. บริการแพ็คสินค้าพร้อมวัสดุกันกระแทก กิโลกรัมละ 10 บาท หรือ ขั้นต่ำ 100 บาท/กล่อง

3. บริการตีลังไม้ อัตราค่าบริการคิวบิกเมตรละ 4,800 บาท กรณีไม่เกิน 0.5 คิวบิกเมตรคิดค่าบริการ 3,000 บาท

4. การซื้อประกันภัยการขนส่งเพิ่มเติม คิดค่าบริการ 2.5% ของมูลค่าสินค้า หรือขั้นต่ำ 500 บาท

5. การส่งออกสินค้าสำหรับพื้นที่นอกเขตการให้บริการ (Remote Area) กิโลกรัมละ 25 บาท หรือขั้นต่ำ 900 บาท/ที่อยู่การจัดส่ง

6. ค่าจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 70 กิโลกรัม หรือขนาดด้านใดด้านหนึ่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 120 เซนติเมตร คิดค่าบริการ 1,700 บาท/ที่อยู่การจัดส่ง

7. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งหลังสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้ว มีค่าบริการ 1,000 บาท/ที่อยู่การจัดส่ง

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที