ข้อมูลภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ

การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศต้องผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทาง โดยแต่ละประเทศ
มีเงื่อนไขทางด้านศุลกากรที่แตกต่างดังนี้

กลุ่มประเทศโซนอเมริกา

 1. Argentina
 2. Brazil
 3. Canada
 4. Chile
 5. Colombia
 6. Costa Rica
 7. Dominican Republic
 8. Ecuador
 9. Guatemala
 10. Mexico
 11. Panama
 12. Peru
 13. United States of America
 14. Venezuela

กลุ่มประเทศโซนเอเซียแปซิฟิค

 1. Australia
 2. Bangladesh
 3. China
 4. Hong Kong
 5. India
 6. Indonesia
 7. Japan
 8. Macau
 9. Malaysia
 10. New Zealand
 11. Pakistan
 12. Philippines
 13. Singapore
 14. South Korea
 15. Sri Lanka
 16. Taiwan
 17. Vietnam

กลุ่มประเทศโซนตะวันออกกลาง

 1. Bahrain
 2. Israel
 3. Jordan
 4. Kuwait
 5. Oman
 6. Qatar
 7. Saudi Arabia
 8. United Arab Emirates

 

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที